ปลายญี่ปุ่น โคโตมิอาซาคุระชาวญี่ปุ่นที่น่ารักต้องการไก่ตัวนี้เพื่อกระแทกขากรรไกรของเธอ ปลายญี่ปุ่น

ต้นญี่ปุ่น โคโตมิอาซาคุระชาวญี่ปุ่นที่น่ารักต้องการไก่ตัวนี้เพื่อกระแทกขากรรไกรของเธอ ลวนลาม ญี่ปุ่น